ثبت نام کارگاه
 

<< اطلاعات فردی >>
نام :
*
نام خانوادگي :
*
 مرکز /واحد:
*
 محل خدمت:
*
<< اطلاعات تماس >>
تلفن همراه :
*
  شماره داخلی
*
آدرس پست الكترونيك:
   
<< انتخاب دوره >>

عنوان دوره ای که مایل به شرکت در آن هستید:
 کارگاه اول
 کارگاه دوم

متن درون تصوير را وارد نماييد:
متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*

<< کلیه حقوق برای نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد >>