پایگاه اطلاع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های پیام نور


اخبار
چهارشنبه ٠٤ اسفند ١٣٩٥
برگزاری طرح ضیافت اندیشه در دانشگاه پیام نور

برگزاری برنامه های فرهنگی نهاد در ماه مبارک رمضان در دانشگاه پیام نور

برگزاری طرح ضیافت اندیشه در دانشگاه پیام نور

برگزاری برنامه های فرهنگی نهاد در ماه مبارک رمضان در دانشگاه پیام نور

access deny [988]
کارگاه ضمن خدمت با موضوع تغذیه مناسب و صحیح بر اساس غذا درمانی حکیمانه و بر اساس روش های طبیعی در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور برگزار گردید.

برگزاری نشست هم اندیشی استادان دانشگاه پیام نور با موضوع : تبیین اندیشه ها و مطالبات رهبر فرزانه انقلاب، در سازمان مرکزی

اولین جلسه از کارگاه های ضمن خدمت ویژه کارمندان دانشگاه پیام نور با عنوان"سبک زندگی با نگاه به طب سنتی - اسلامی" در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور برگزار می گردد